top of page

Voorbeeld praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen voert u twee verpleegtechnische vaardigheden uit.

 

Verpleegkundig rekenen wordt gezien als een verpleegkundige vaardigheid en wordt in dit praktijkexamen geëxamineerd. In de examenopdracht is een rekensom opgenomen die u voldoende op moet lossen om te starten met het uitvoeren van de vaardigheden.

 

Omdat de nadruk in het praktijkexamen ligt op de uitvoering van de berekening en de vaardigheden en niet op het kennen van het toe te dienen geneesmiddel, is er sprake van een fictief geneesmiddel met de naam 'XYZ'.

 

Klik op 'Bekijk voorbeeld' om een voorbeeldexamen in te zien.

bottom of page