top of page

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Consortium Beroepsonderwijs zijn van toepassing op het bestellen, inschrijven en leveren van producten en diensten voor de herregistratie Wet BIG.

Ook zijn de examenregeling en ons privacy statement van toepassing. Voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling neemt u kennis van deze algemene voorwaarden, de examenregeling en het Privacy statement en de mededelingen die u nu leest.

 

Als er sprake is van strijdigheid van het bepaalde in de algemene voorwaarden en de examenregeling, prevaleert de examenregeling (gaat die voor).

 

Specifiek voor de producten en diensten van de herregistratie Wet BIG wijzen wij op artikel 8 lid 1 sub h. van de algemene voorwaarden. Nu wij vanwege uw deelname aan het examen een accommodatie en/of examinatoren ten behoeve van de examinering moeten vastleggen, met daarin een tijdstip voor het afnemen van het examen, waaraan kosten en verplichtingen zijn verbonden, is het niet mogelijk de met ons gesloten overeenkomst te herroepen als u zich korter dan 6 weken voor de examendatum aanmeldt. Voor zover nog nodig, gezien voornoemde uitsluiting, doet u dan afstand van het recht op ontbinding. Als u toch annuleert binnen 6 weken voor de examendatum zullen geen kosten worden gerestitueerd.

 

In aanvulling op artikel 8 lid 4 van de algemene voorwaarden geldt ook specifiek het bepaalde in artikel 11.5 van de examenregeling. Daarin wordt geregeld dat Consortium Beroepsonderwijs gerechtigd is haar prestatie op te schorten in een situatie van overmacht of buitengewone omstandigheden.

 

bottom of page