Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van het Consortium Beroepsonderwijs zijn van toepassing. Specifiek voor producten en diensten van de herregistratie wet BIG prevaleren de aanvullende bepalingen uit het examenreglement boven de algemene voorwaarden.

 

Aanvullend op artikel 8, lid 1 en 2:

Artikel 8, lid 1 van de algemene voorwaarden geldt niet voor de aanschaf van een examenvoucher. Bij aanschaf van een examenvoucher herregistratie wet BIG geldt dat de consument zijn aanmelding tot uiterlijk vijf weken voor de gereserveerde datum kan annuleren via het contactformulier van de klantenservice. Het reeds betaalde bedrag wordt gerestitueerd. De consument meldt zich zelf via de website aan voor een nieuw examenmoment. Indien er geen afmelding heeft plaatsgevonden, vindt geen restitutie plaats. Voor gevallen waarin wel afmelding plaatsvindt, maar deze minder dan vijf weken voor de examendatum is gemeld, geldt dat er geen kosten worden gerestitueerd.

(Conform examenreglement, bepaling 5.11)

 

Aanmelding tot deelname aan een Examen vindt tot maximaal 3 weken voorafgaand aan het examenmoment plaats, via de website herregistratie wet BIG.

Op het moment van aanmelding ontstaat de betalingsverplichting, online te voldoen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Kandidaat. Indien geen betaling is ontvangen is de Kandidaat niet aangemeld voor het examen. De aanmelder is ervoor verantwoordelijk dat de inschrijving voor het examen en de betaling in goede orde verlopen.

(Conform examenreglement, bepaling 5.8)

 

Aanvullend op artikel 8, lid 4:

In deze geldt bepaling 7.5 van het examenreglement.