top of page

Disclaimer

Consortium Beroepsonderwijs heeft de pagina’s van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter zijn dat een deel van de informatie niet (langer) correct is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

 

Aansprakelijkheid

Consortium Beroepsonderwijs erkent geen enkele aansprakelijkheid, die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website.

 

Eventuele links naar eventuele websites van derden op de site van Consortium Beroepsonderwijs vallen buiten de controle van Consortium Beroepsonderwijs, die daarom voor de inhoud van de pagina’s en/of websites van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Consortium Beroepsonderwijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

 

Consortium Beroepsonderwij sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website van Consortium Beroepsonderwijs, de daarop aangeboden producten en/of diensten en/of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

 

Consortium Beroepsonderwijs is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van de wijze waarop derden producten en diensten van Consortium Beroepsonderwijs hanteren en/of toepassen.

Derden zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de door Consortium Beroepsonderwijs geleverde producten.

 

bottom of page