top of page

Veelgestelde vragen buitenslands gediplomeerden

Wat is het verschil tussen de beroepsinhoudelijke toets en het reguliere examenprogramma voor verpleegkundigen met een Nederlands/in Nederland geregistreerd diploma?

 • De beroepsinhoudelijke toets is een assessment. Hiermee wordt het actuele niveau van uw kennis en vaardigheden gemeten. Op basis daarvan krijgt u een advies voor uw vervolgtraject. Bij het reguliere examenprogramma moet echter elk examen met minimaal een voldoende behaald zijn om als verpleegkundige te mogen werken in Nederland.
 • De kennistoets vindt op een vaste toetslocatie plaats, waarbij u ondersteuning krijgt bij het opstarten van de toets. Ook het gesprek vindt op de locatie plaats. Bij de reguliere examens is de afname online.
 • Voor de kennistoets krijgt u 120 minuten tijd in plaats van 90 minuten. Ook mag er bij deze toets gebruik gemaakt worden van een woordenboek ‘Nederlands-Nederlands’.
 • Voor het gesprek staan 40 minuten gepland. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Bij reguliere kandidaten duurt het examengesprek 20 minuten.
 • De beroepsinhoudelijke toets bestaat uit drie toetsen die op één dag gepland zijn. Het voordeel hiervan is dat u alle benodigde kennis paraat hebt tijdens de drie toetsen.

Hoe kom ik aan een couponcode, zodat ik mij in kan schrijven voor de beroepsinhoudelijke toets?

Een couponcode kunt u aanvragen bij het CIBG. Dit kan door te mailen naar cbgv@minvws.nl. U betaalt daarbij direct aan het CIBG.

Ik heb mij aangemeld voor de beroepsinhoudelijke toets. Krijg ik daarvan een bevestiging?

Van een reservering krijgt u altijd een automatische bevestiging. Soms komen deze mails in uw map 'ongewenste e-mail' of 'spam'. Vervolgens krijgt u per e-mail een informatiesheet met daarin belangrijke onderwerpen voor uw voorbereiding.

In de bevestigingsmail van de beroepsinhoudelijke toets staat een tijdsperiode (tijdslot) vermeld. Word ik deze hele tijdsperiode getoetst?

Nee, de beroepsinhoudelijke toets duurt niet de gehele tijdsperiode. Wel is het de bedoeling dat u deze periode in uw agenda reserveert. Van het examenbureau krijgt u uiterlijk een week voorafgaand aan de toetsdag uw definitieve starttijden gemaild.

Van wie krijg ik de beoordeling van de beroepsinhoudelijke toets?

De beoordeling van de beroepsinhoudelijke toets ontvangt u van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV).

 

Als alle drie de toetsen behaald zijn, kunt u direct geclausuleerd ingeschreven worden in het BIG-register (met 3 maanden onder supervisie).

 

Wanneer een of meerdere toetsen niet behaald zijn, geeft het CBGV een van de volgende adviezen:

 1. Gelijkwaardig: erkenning, geclausuleerde inschrijving in het BIG-register (3 maanden onder supervisie).
 2. Niet gelijkwaardig: aanvullende opleiding.
 3. Niet gelijkwaardig: de verschillen zijn te groot > afwijzing.

Hoe vaak mag ik de beroepsinhoudelijke toets herkansen?

Omdat de beroepsinhoudelijke toets een assessment is, mag u deze één keer doen.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de toetsen?

Op de website zijn er verschillende hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij uw voorbereiding.

Kan ik een indruk krijgen van de toetsen?

Ja. Op de website zijn voorbeeldtoetsen opgenomen.

 • Voorbeeld kennistoets: u krijgt hiermee een indruk van de inhoud en soorten vragen in de kennistoets.
 • Voorbeeld praktijktoets: u krijgt hiermee een indruk van de opbouw en inhoud van een praktijktoets. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeld opgenomen.
 • Voorbeeld gesprek: u krijgt hiermee een indruk van de casus van het gesprek. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeld opgenomen.

Kan ik de studiewijzer printen?

Nee, dit is niet mogelijk. Het is een digitaal product.

Is er een boekenlijst?

Nee, er is geen standaard boekenlijst.

De studiewijzer op onze website geeft wel inzicht in de leeritems van zowel het kennisexamen, het praktijkexamen en het examengesprek. Het is daarmee een handig hulpmiddel om te bekijken welke voorkennis u al heeft of waarin u zich nog wilt verdiepen.

Is het boek: ‘Niveau 4 onder de knie’ toereikend als voorbereiding op de kennistoets?

Als enige informatiebron is het boek ‘Niveau 4 onder de knie’ mogelijk niet toereikend. Voor de inhoud van het kennisexamen is de studiewijzer het uitgangspunt. Vergelijk daarom de inhoud met uw leerbehoefte.

In 2021 is het boek herzien, zodat het beter aansluit bij de actualiteit van de huidige opleiding tot verpleegkundige. Ons advies is dan deze laatste versie te gebruiken.

Ben ik verplicht om scholing te volgen?

Nee, dit is niet verplicht. Het volgen van scholing kan naar eigen behoefte. De studiewijzer op onze website geeft inzicht in de leeritems van zowel de kennistoets, de praktijktoets en het gesprek. Het is daarmee een handig hulpmiddel.

bottom of page