top of page

Veelgestelde vragen regulier examenprogramma

Waarom is de examinering voor de herregistratie van de verpleegkundigen sinds 1 januari 2021 veranderd?

Het examen voor de herregistratie Wet BIG is op verzoek van Het ministerie van VWS veranderd. De examens sloten onvoldoende aan op de actuele kwaliteitseisen die aan het vak verpleegkundige gesteld worden.

Consortium Beroepsonderwijs is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. Dit wil zeggen dat wij uitvoering geven aan de organisatie en afname van het door het ministerie vastgestelde examenprogramma.

Kom ik in aanmerking voor herregistratie?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en werkervaring. Verpleegkundigen met een BIG-registratie moeten zich iedere 5 jaar herregistreren.

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Dat wordt bepaald met een urennorm. Wanneer u niet voldoet aan de eisen van deze werkervaringsuren kunt u zich laten herregistreren door aan de scholingseisen te voldoen.

 

Kijk voor meer informatie eventueel ook hier.

 

LET OP: Bent u in het bezit van een diploma MDGO-vp? Neem dan contact op met het BIG-register.

Ik heb een diploma verpleegkundige, ouder dan 5 jaar, maar ik ben nog niet geregistreerd in het BIG-register. Wat moet ik doen?

Indien uw diploma vijf jaar of langer geleden behaald is, dan moet u voor registratie in het BIG-register ook meteen voldoen aan de criteria voor herregistratie. Lees de informatie op de deze website.

Is er verschil in examens voor mbo- en hbo-verpleegkundigen?

Nee, het examen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen is gelijk. De verschillen in beide opleidingen zitten op andere aspecten dan het verpleegkundige deel, zoals dat benoemd wordt in de Wet BIG. Dit is door Het ministerie van VWS als zodanig bepaald.

Kan ik mij tegelijkertijd inschrijven voor het kennisexamen en het praktijkexamen?

Ja, dit kan. Het kennisexamen en het praktijkexamen zijn los van elkaar te plannen. Beide examens zijn wel voorwaardelijk voor het examengesprek.

Waarom moeten het kennisexamen en het praktijkexamen beide ten minste met een voldoende behaald zijn, voordat het examengesprek gevoerd mag worden?

Dit komt door de getrapte opbouw van het examenprogramma: van kennis en vaardigheid (kennisexamen en praktijkexamen) naar analyse (examengesprek).

Ik heb mij aangemeld voor een examen. Krijg ik daarvan een bevestiging?

Van een reservering krijgt u altijd een automatische bevestiging. Soms komen deze mails in uw map 'ongewenste e-mail' of 'spam'. Vervolgens krijgt u per e-mail een informatiesheet met daarin belangrijke onderwerpen voor uw voorbereiding op het examen.

Hoe vaak mag ik een examen herkansen?

U mag een examen zo vaak herkansen als u wenst. Uiteraard moet u wel steeds een nieuw examen reserveren en betalen. Daarbij is het belangrijk dat u weet dat het resultaat van het kennisexamen en het praktijkexamen tot maximaal 1 jaar na afnamedatum geldig is. Het kennisexamen en het praktijkexamen zijn voorwaardelijk voor het examengesprek.

Kan ik vrijstelling krijgen op onderdelen van het examenprogramma?

Nee, er worden geen vrijstellingen gegeven. Dit is door Het ministerie van VWS bepaald.

Hoe kan ik mij kosteloos inschrijven voor een examen wanneer de kosten vergoed worden door het UWV?

Het maken van afspraken over de vergoeding van kosten voor scholing en examens vindt plaats tussen de scholingsorganisatie en het UWV. Consortium Beroepsonderwijs is geen scholingsorganisatie en kan daardoor in deze situatie geen afspraken maken met het UWV. In dit geval verwijzen wij u naar de scholingsorganisatie. Zij maken afspraken met u over scholing, het boeken van examens en de vergoedingsregeling daarvan.

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de examens?

Op de website zijn er verschillende hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij uw voorbereiding.

Kan ik een indruk krijgen van de examens?

Ja. Op de website zijn voorbeeldexamens opgenomen.

  • Voorbeeld kennisexamen: u krijgt hiermee een indruk van de inhoud en soorten vragen in het kennisexamen.
  • Voorbeeld praktijkexamen: u krijgt hiermee een indruk van de opbouw en inhoud van een praktijkexamen. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeldexamen opgenomen.
  • Voorbeeld examengesprek: u krijgt hiermee een indruk van de casus van het examengesprek. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeldexamen opgenomen.
bottom of page