top of page

Beoordelingsformulier examengesprek
Klinisch redeneren

Logo_380x380.png

Beoordeling

01.

Criterium

De kandidaat verzamelt op systematische wijze relevante gegevens, op basis van vakkennis, observatietools, redeneerhulpen en methodieken.

 

Indicatoren

De kandidaat heeft:

 • relevante anatomische, fysiologische, pathologische en/of farmacologische kennis
  toegepast bij het verzamelen van gegevens;

 •  passende observatietools toegepast bij het verzamelen van gegevens;

 • relevante redeneerhulpen/methodieken toegepast bij het verzamelen van gegevens;

 • gemaakte keuzes verantwoord.

02.

Criterium

De kandidaat komt op basis van de eigen analyse en interpretatie van de verzamelde gegevens tot een juiste conclusie met passende interventies.

 

Indicatoren

De kandidaat heeft:

 • de juiste conclusies getrokken uit de verzamelde gegevens;

 • de benodigde verpleegkundige interventies gekoppeld aan de getrokken conclusies;

 • de gemaakte keuzes voor de verpleegkundige interventies juist geprioriteerd;

 • de prioritering met betrekking tot de verpleegkundige interventies professioneel verantwoord.

03.

Criterium

De kandidaat communiceert op efficiënte en effectieve wijze met betrokken disciplines.

 

Indicatoren

De kandidaat heeft:

 • verantwoord welke professionele afwegingen zij heeft gemaakt om betrokken disciplines in te schakelen, op welk moment en wat ze verwacht van deze disciplines;

 • verantwoord hoe zij efficiënt met betrokken disciplines communiceert;

 • verantwoord hoe zij effectief relevante disciplines informeert met behulp van de SBAR(R)-methode.

Beoordeling

Cesuur:

Alle beoordelingscriteria zijn met een voldoende beoordeeld.

Normering:

 • Goed: minimaal 2 van de beoordelingscriteria zijn met een goed beoordeeld en de overige met een voldoende.

 • Voldoende: alle beoordelingscriteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld.

 • Onvoldoende: ten minste één van de beoordelingscriteria is met onvoldoende beoordeeld.

Beroordeling is bewaard

bottom of page