top of page

Beoordelingscriteria

01.

02.

Criterium
De kandidaat heeft binnen haar bevoegdheden de twee verpleegtechnische vaardigheden bekwaam uitgevoerd.

Indicatoren
De kandidaat heeft:

 • gewerkt volgens de geldende Vilans Protocollen, bekwaamheidseisen, veiligheidsregels en wettelijke voorschriften;

 • de gekozen materialen en middelen op de juiste manier gebruikt:
  - efficiënt en effectief;
  - zorgvuldig;
  - veilig;

 • hygiënisch gewerkt volgens protocol;

 • nauwkeurig en in het juiste tempo een verpleegkundige berekening uitgevoerd (indien van toepassing);

 • tijdens de uitvoering passende en juiste informatie en instructie gegeven.

03.

Criterium
De kandidaat heeft na de directe uitvoering van de twee verpleegtechnische vaardigheden deze professioneel afgerond.

Indicatoren
De kandidaat heeft:

 • de werkplek opgeruimd; 

 • handhygiëne toegepast;

 • gecontroleerd of de zorgvrager comfortabel is;

 • adequaat gerapporteerd (mondeling aan de examinator).
   

Criterium
De kandidaat heeft het uitvoeren van de twee verpleegtechnische vaardigheden professioneel voorbereid.

Indicatoren
De kandidaat heeft:

 • handhygiëne toegepast;

 • correct uitleg gegeven (aan de zorgvrager) wat ze gaat doen;

 • de juiste materialen en middelen klaargezet.

Beoordeling

Cesuur:
Alle beoordelingscriteria zijn met een voldoende beoordeeld.


Normering:

 • Goed: minimaal 2 van de beoordelingscriteria zijn met een goed beoordeeld en de overige met een voldoende.

 • Voldoende: alle beoordelingscriteria zijn met minimaal voldoende beoordeeld.

 • Onvoldoende: ten minste één van de beoordelingscriteria is met onvoldoende beoordeeld.

Beroordeling is bewaard

Beoordelingsformulier praktijkexamen
Verpleegtechnische vaardigheden

Logo_380x380.png
bottom of page