Informatie rijksoverheid

De rijksoverheid informeert organisaties en personen over de Wet Big en de herregistratie op verschillende websites. Hieronder staan de belangrijkste informatiesites van de rijksoverheid. Klik op de knop Meer info om de betreffende website te raadplegen. 

bigregister

bigregister

Toelichting

Het BIG-register geeft duidelijkheid over wat een zorgverlener kan en mag. Je kunt op deze website ook terecht voor het erkennen van een buitenlandse diploma.

mijn.bigregister

mijn.bigregister

Toelichting

Op deze website kun je inloggen voor het aanvragen van je BIG-registratie of herregistratie, het bekijken of wijzigen van je gegevens of het nalezen van correspondentie.

extrahandenvoordezorg

extrahandenvoordezorg

Toelichting

Op deze site kun je je als (oud) zorgprofessional aanmelden om te helpen in organisaties die als gevolg van Corona extra hulp nodig hebben. Ook kunnen zorgorganisaties die behoefte hebben aan extra tijdelijke medewerkers dat hier doorgeven.

inzage BIG-register

inzage BIG-register

Toelichting

Sommige beroepsbeoefenaren in de zorg moeten zich registreren in het BIG-register. Bijvoorbeeld artsen, fysiotherapeuten, verpleegkundige, etc.  Zo’n beroep mag iemand alleen uitoefenen als hij in het BIG-register is ingeschreven. In het BIG-register kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen. Ook kunt u zien of er een tuchtmaatregel is opgelegd, zoals een schorsing. Daarnaast verzorgt het BIG-register de erkenning van buitenlandse diploma’s.

buitenlandse diploma

buitenlandse diploma

Toelichting

Wilt u met een buitenlands zorgdiploma in Nederland werken? Dat kan alleen als het diploma van gelijkwaardige inhoud en niveau is als een diploma dat in Nederland is behaald. Om dit te bepalen moet uw diploma erkend worden. Er zijn verschillende procedures. Welke procedure voor uw aanvraag geldt, hangt af van het land waarin uw diploma is behaald, uw nationaliteit en uw beroep.