Veelgestelde vragen

Hieronder staan veelgestelde vragen. Gebruik eventueel de filter om een categorie te selecteren.

LET OP: de vragen en/of antwoorden zijn niet volledig van toepassing voor verpleegkundigen met een buitenslands diploma. Kijk daarvoor bij 'Info buitenslands gediplomeerden'.

arrow&v

1.01

Waarom is de examinering voor de herregistratie van de verpleegkundigen sinds 1 januari 2021 veranderd?

Het examen voor de herregistratie Wet BIG is op verzoek van het Ministerie van VWS veranderd. De examens sloten onvoldoende aan op de actuele kwaliteitseisen die aan het vak verpleegkundige gesteld worden.

Consortium Beroepsonderwijs is aangewezen als uitvoeringsorganisatie. Dit wil zeggen dat zij uitvoering geven aan de organisatie en afname van het door het ministerie vastgestelde examenprogramma.

1.02

Kom ik in aanmerking voor herregistratie?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en werkervaring. U kunt hier de check doen.

1.03

Is er verschil in examens voor mbo- en hbo-verpleegkundigen?

Nee, het examen voor mbo- en hbo-verpleegkundigen is gelijk. De verschillen in beide opleidingen zitten op andere aspecten dan het verpleegkundige deel, zoals dat benoemd wordt in de Wet BIG. Dit is door het Ministerie van VWS als zodanig bepaald.

1.04

Is er een examenreglement?

Jazeker, deze vindt u hier of op onze website onder ‘Info voor verpleegkundigen’ > ‘Hoe kan ik me aanmelden voor een examen?’.

1.05

Kan ik mij tegelijkertijd inschrijven voor examenmoment 1 (kennisexamen) en examenmoment 2 (praktijkexamen en examengesprek)?

Nee, dat kan niet. Het kennisexamen gaat vooraf aan de twee andere examens. Wanneer u een voldoende hebt behaald voor het kennisexamen, krijgt u via het examenbureau toegang tot de data van inschrijving voor examenmoment 2.

Houd daarom uw mailbox in de gaten wanneer u zo snel mogelijk in wilt schrijven voor het vervolg.

1.06

Ik heb mij aangemeld voor een examen. Krijg ik daarvan een bevestiging?

Van een bestelling krijgt u altijd een automatische bevestiging. Ook krijgt u enkele weken voorafgaand aan het examen een mail van het examenbureau. Soms komen deze mails in uw map 'ongewenste e-mail' of 'spam'.

1.07

Hoe vaak mag ik het kennisexamen (examenonderdeel 1) en examenonderdeel 2 herkansen?

U mag het kennisexamen zo vaak herkansen als u wenst. Uiteraard moet u wel steeds een nieuwe examenvoucher kopen.

Ditzelfde geldt voor de examens van examenmoment 2. De enige beperking is dat de uitslag van het kennisexamen tot maximaal 1 jaar na afnamedatum geldig is. Binnen dit jaar dient u de twee andere onderdelen behaald te hebben. Er is geen termijn vastgesteld tussen examenmoment 1 en examenmoment 2.

1.08

Worden er vrijstellingen gegeven op onderdelen van het examenprogramma?

Nee, er worden geen vrijstellingen gegeven. Dit is door het Ministerie van VWS bepaald.

2.01

Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de examens?

Op de website zijn er verschillende hulpmiddelen die u kunt gebruiken bij uw voorbereiding:

  • De studiewijzer: hierin zijn leeritems voor alle examens opgenomen.
  • Voorbeeld kennisexamen: u krijgt hiermee een indruk van de inhoud en soorten vragen.
  • Voorbeeldexamens examenmoment 2: u krijgt hiermee een indruk van de opbouw en inhoud van het praktijkexamen en examengesprek. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeldexamens opgenomen.
  • Een overzicht van organisaties die scholing bieden.

2.02

Kan ik een indruk krijgen van de examens?

Ja. Op de website zijn voorbeeldexamens opgenomen.

  • Voorbeeld kennisexamen: u krijgt hiermee een indruk van de inhoud en soorten vragen.
  • Voorbeeldexamens examenmoment 2: u krijgt hiermee een indruk van de opbouw en inhoud van het praktijkexamen en examengesprek. Ook de beoordelingscriteria zijn in het voorbeeldexamens opgenomen.