Examenprotocol

Protocol Examenmoment 1 (Kennisexamen)

 

De kandidaat

 • meldt zich tijdig (begin ongeveer 10 minuten voor de op de examenvoucher aangegeven starttijd met aanmelden) aan in de online examenruimte.
 • heeft geen toegang meer tot het examen als het examen al gestart is en moet dan een nieuw examenmoment inkopen.
 • volgt voorafgaand aan en tijdens het examen de instructies op van de examinator. Bij (vermeende) onregelmatigheden kan de examinator het examen voor de kandidaat beëindigen. De examencommissie neemt bij (vermeende) onregelmatigheden een besluit over het vervolg.
 • draagt zelf zorg voor een pc met goed functionerende camera, geluid en microfoon en stabiele internetverbinding.
 • draagt zelf zorg dat hij of zij zich bevindt in een afgesloten ruimte waarin gedurende de afname van het examen geen andere personen aanwezig zijn en toont dit op verzoek van de examinator aan door de ruimte via de camera te tonen.
 • verlaat de afgesloten ruimte tijdens de afname van het examen niet.
 • legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.
 • gaat akkoord dat van het afnemen van het examen opnamen worden gemaakt. Opnamen worden alleen gebruikt voor het vaststellen van de validiteit van het examen. Na vaststelling van het examenresultaat worden de opnamen verwijderd.
 • stemt in met de bepalingen in het examenreglement.
 • volgt de richtlijnen van de examenlocatie in verband met veiligheid (indien het examen wordt afgenomen op een examenlocatie).

Examenprotocol Examenmoment 2 (Praktijkexamen en Examengesprek)

 

De kandidaat

 • meldt zich tijdig (ten minste 20 minuten voor de start van het examen) aan op de examenlocatie.
 • heeft geen toegang meer tot het examen als de starttijd van het examen al gepasseerd is en moet dan een nieuw examenmoment inkopen.
 • volgt voorafgaand aan en tijdens het examen de instructies op van de examinator. Bij (vermeende) onregelmatigheden kan de examinator het examen voor de kandidaat beëindigen. De examencommissie neemt bij (vermeende) onregelmatigheden een besluit over het vervolg.
 • legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs.
 • gaat akkoord dat van het afnemen van het examen opnamen worden gemaakt. Opnamen worden alleen gebruikt voor het vaststellen van de validiteit van het examen. Na vaststelling van het examenresultaat worden de opnamen verwijderd.
 • stemt in met de bepalingen in het examenreglement.
 • volgt de richtlijnen van de examenlocatie in verband met veiligheid.