Beroepsinhoudelijke toets voor verpleegkundigen met een buitenlands diploma

Verpleegkundigen met een buitenlands zorgdiploma kunnen alleen in Nederland werken als hun diploma gelijkwaardig is aan een diploma dat in Nederland is behaald. Voor verpleegkundigen met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat of Zwitserland geldt, dat zij daarvoor een aanvraag moeten doen voor een verklaring van vakbekwaamheid bij het CIBG. Onderdeel van die procedure is een beroepsinhoudelijke toets (BI-toets). Bedoeling van de toets is dat de kandidaat aantoont het eindniveau van de Nederlandse opleiding tot verpleegkundige te bezitten.


Voor het afleggen van de toets heeft de aanvrager één jaar de tijd na het behalen van de Algemene Kennis- en Vaardighedentoets (AKV-toets).


Per 1 januari 2021 bestaat de toetsing uit de volgende drie onderdelen: 

  1. Theorietoets

  2. Vaardigheden

  3. Klinisch redeneren

Op de voorlichtingsbijeenkomst van de BI-toets zal verteld worden hoe de verschillende toetsonderdelen er concreet uit zullen zien en hoe u zich daarop het beste kunt voorbereiden. U kunt zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst door een email te sturen naar cbgv@minvws.nl

Mocht u vragen hebben over de procedure van betaling en/of inschrijving van de toets, kunt u contact opnemen met het CIBG.